top of page

Risikodekking – ‘n Geldmaakstorie of ‘n noodsaaklikheid?

Talle mense is onseker en oningelig as dit kom by risikodekking.


Vrae waarmee voornemende kliënte spook, is: Is dit enigsins die moeite werd? Is dit die geld werd wat ’n mens elke maand daarvoor moet opdek? Wat behels risikodekking?; en Hoeveel is genoegsame dekking?


Dit is n sensitiewe saak om aan te spreek, want niemand wil dink aan die “wat as” nie. ‘n Lewensveranderende gebeurtenis vind gewoonlik plaas wanneer ‘n mens dit die minste verwag.


Risikodekking bestaan uit meer as net ’n lompsom-uitbetaling aan die langslewende gade of begunstigdes by afsterwe.


Risikodekking behels die volgende: 1. Lewensdekking; 2. Ongeskiktheid; en 3. Kritieke siekte


Lewensdekking: – Indien jy die broodwinner in jou familie is, is jou lewe jou grootste bate. – By die afsterwe van die versekerde lewe word daar ‘n lompsom aan die begunstigdes uitbetaal.


Ongeskiktheid: – Ongeskiktheid is een van die belangrikste aspekte van finansiële beplanning. – Dit kom in die vorm van ’n lompsom-uitbetaling en/of ’n maandelikse inkomste wat jou salaris sal vervang indien jy nie meer ’n inkomste kan genereer nie.


Kritieke Siekte: – Kritieke siekte behels chroniese siektes soos bv. kanker, hartaanval, paraplegie, alzheimers, parkinsons om net n paar te noem. – Daar is ±60 kondisies wat gedek word onder die versekering.


Bogenoemde is maar net ‘n kort opsomming van Risikodekking.


Die vraelyste hieronder kan gebruik word om te bepaal of risikodekking noodsaaklik is: Lewensdekking: Sou jy nou tot sterwe kom: – Het jy enige skuld en nie voldoende bates om jou skuld te delg nie? – Het jy afhanklikes? – Het jy voorsiening gemaak vir boedelsolvensie? – Is daar genoeg geld beskikbaar vir jou begrafnis? – Kan jou langslewendes jul huidige lewenstandaard handhaaf, sou jy sterf? – Is daar voldoende geld beskikbaar vir jou kinders om te kan studeer?


Ongeskiktheid:

In terme van ongeskiktheid: – Kan jou familie vir jou, sowel as hulself sorg as jy, weens ongeskiktheid vir werk, nie meer ’n inkomste kan genereer nie? – Is daar genoeg geld beskikbaar om jou huis aan te pas en in te rig indien jy fisiek ongeskik raak? – Is jou familie afhanklik van jou inkomste?


Kritieke siekte: Skrikwekkende statistiek volgens Liberty Group Ltd: – Indien jy ouer as 34 is, is kanker die siekte waarop die meeste versekeringseise ingedien word. – 25% van alle dood, kritieke siekte en verlies van inkomste se eise is die gevolg van ’n kankerdiagnose.


Is risikodekking nodig? “Having life and risk cover intact forms a critical part of proper financial planning. It will give you the peace of mind that, if something should happen to you; if you die or become disabled due to an accident or critical illness; your family will be taken care of financially because you have provided for them.”

28 views0 comments

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page